کینوا مدیاف
خانه / قیمت خرید و فروش هر تن کینوا در بازار

قیمت خرید و فروش هر تن کینوا در بازار

در این فیلم به بررسی نحوه قیمت گذاری بر روی دانه کینوا و مقایسه آن با نمونه های خارجی پرداخته شده است.
نمایندگی کینوا مدیاف