کینوا مدیاف
خانه / خرده فروشی محصولات مدیاف

خرده فروشی محصولات مدیاف

مصرف کنندگان عزیز برای تهیه محصولات مدیاف شامل دانه های کینوا، جو دوسر و چیا میتوانند از طریق شماره تماس زیر اقدام نمایند.

کرمیان:۰۹۱۲۰۴۶۸۲۰۸

دانه کینوا

دانه کینوا

1 کیلویی ۵ کیلویی ۱۰ کیلویی

دانه چیا

دانه چیا

500 گرمی ۱ کیلویی ۵ کیلویی

جو دوسر پوست کنده

جو دوسر پوست کنده

1 کیلویی ۵ کیلویی ۱۰ کیلویی

جو دوسر پرک

جو دوسر پرک

4 کیلویی ۸ کیلویی ۲۰ کیلویی

فروش کینوا

کینوا چیا جو دوسر

نمایندگی کینوا مدیاف